menu
x

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШАНСОМ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ

БУЗОВОЙ, ВОДЯНОВОЙ, ТИГИПКО.

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ - ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

img
img
img

Правила користування Платформою Amillidius

ВСТУПЛЕНИЕ

Компанія створила цю Платформу задля тих, хто мріє створити власний бренд, а також розповісти про свої успіхи та таланти. Компанія надає індивідуальні Послуги кожному Користувачу результатом яких є створення свого власного унікального бренду, який зможе змінити усе життя.
Перед початком використання, будь-ласка, ознайомтесь із цими Правилами користування Платформою. Кожен Користувач повинен дотримуватися та погоджуватися з цими Правилами користування Платформою. Якщо Ви не погоджуєтесь з усіма умовами цих Правил користування Платформою або Ви не маєте таких повноважень або не відповідаєте вимогам, Ви повинні припинити використовувати Платформу.

У цих Правилах користування Платформою використовуються такі визначення:

«Amillidius»

ТОВ “Перша європейська розважальна студія”, (код ЄДРПОУ: 43066384), що зареєстровано за адресою: Україна, 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ольгіївська, буд. 37 (далі - “Компанія”, “Ми”, “Наші”).

«Платформа»

сторінки веб-сайту, розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://amileader.com/.

«Користувач»

фізична особа, яка залишила заявку через Платформу (надалі - “Ви”, “Ваші”).

«Менеджер»

співробітник Компанії, уповноважена особа, що здійснює зв'язок з Користувачем.

«Послуги»

послуги, що надаються Компанією, а саме допомога у створенні та просуванні особистого бренду жінки.

Дані, які Ми обробляємо, коли Ви використовуєте Нашу Платформу

1. Про Платформу Amillidius

Сьогодні особистий бренд - це не привілей зірок. Сьогодні це необхідність кожного, хто прагне успіху. Тож Компанія створила Платформу задля того, щоб допомогти Користувачам створити особистий бренд та скористатися шансом повторити усіх відомих осіб.

2. Отримання доступу до Послуг

2.1. Для доступу до Послуг Вам потрібно залишити запит через Платформу. Залишаючи запит, Ви погоджуєтесь надати правдиву, точну та повну інформацію відповідно до форми. При заповненні форми потрібно вказати своє ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти. Після заповнення форми Менеджер зв'яжеться з Вами для надання додаткової інформації протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин.
2.2. Під час спілкування з Менеджером Користувач зможе отримати відповіді на цікавлячі його запитання, надати Менеджеру додаткову інформацію про себе, а також погодити умови майбутньої співпраці та отримання Послуг. Після цього Користувач та Компанія можуть укласти відповідний договір, який буде містити детальну інформацію та порядок надання персоналізованих послуг Користувачу, їх вартість,порядок оплати та іншу детальну інформацію. Після укладення такого договору ці Правила користування Платформою залишаються чинними та не втрачають свою юридичну силу.
2.3. З моменту заповнення відповідної форми на Платформі, Користувач погоджується, що його дані будуть використовуватися відповідно до цих Правил користування Платформою та Політики Збору та Обробки Даних Компанії.

3. Обмеження

3.1. Під час користування Платформою Користувач не має права:
- залишати заявку на Платформі шляхом заповнення відповідної форми, якщо Ви не можете укладати юридично обов'язкові контракти (наприклад, якщо Вам менше 18 років);
- поширювати віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди Платформі;
- використовувати будь-яких роботів, павуків, засоби видобутку даних, інструменти збору та вилучення даних або інші автоматизовані засоби для доступу до Платформи з будь-якою метою;
- втручатися в інфраструктуру Платформи або накладати необгрунтоване або непропорційно велике навантаження на Нашу Платформу;
- порушувати, блокувати або іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Платформи;
- порушувати авторські права, права на торговельні марки, патенти, базу даних та/або інші права інтелектуальної власності (разом "Права інтелектуальної власності"), які належать Компанії або ліцензуються нею;
-комерціалізувати Платформу у власних цілях.

4. Відповідальність. Обмеження відповідальності

4.1. Компанія не несе відповідальність за помилки і збої в роботі Платформи.
4.2. Компанія не несе відповідальність за помилково прийняті Користувачами рішення з приводу Послуг, що надаються Компанією або інших матеріалів, що розміщуються на цій Платформі: текстової, аудіо- і відеоінформації.
4.3. Будь ласка, прийміть цей факт серйозно та зробіть потрібні висновки: всі висловлювання і приклади на Платформі (враховуючи приклади відомих осіб) - всього лише приклади, як особистий бренд може вплинути на різні сфери життя та тому не є гарантією отримання таких самих результатів.
4.4. Компанія не несе відповідальності за актуальність, вірність, повноту і якість інформації, що розміщується на Платформі. Матеріальні і нематеріальні позови до Компанії, пов'язані з використанням або відмовою від використання невірної або неповної інформації, не приймаються, за винятком випадків, коли є докази навмисності або грубої недбалості з боку Компанії.
4.5. Компанія залишає за собою право змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку інформацію з Платформи повністю або частково без попереднього повідомлення та/або припинити публікацію інформації тимчасово або назавжди.

5. Право інтелектуальної власносності

5.1. Дана Платформа є об'єктом інтелектуальної власності і належить Компанії з моменту створення, а також підлягає охороні відповідно до законодавства України, міжнародних договорів і Конвенцій. Будь-яке копіювання інформації, тексту, зображень, відео- чи аудіо-записів, інших даних, торгових марок і логотипів, елементів Платформи буде сприйнято як порушення авторського права Компанії і може слугувати причиною для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника, відповідно до законодавства України.
5.2. Використання Платформи дозволено тільки в рамках запропонованого функціоналу. Ніякі елементи, контент, розміщені на Платформі, не можуть бути використані в інший спосіб без попереднього дозволу Компанії. Під забороненим використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись наступним: відтворення, копіювання, переробка, адаптація, перепродаж, розміщення, поширення будь-яким способом і т.п.
5.3. Платформа також містить зображення, що захищаються авторським правом та належать третім особам.
5.4. На всі назви брендів та торгових марок, що згадуються на Платформі, включаючи назви брендів та торгових марок, що належать третім особам, поширюється дія чинного законодавства України. Згадка таких назв брендів і торгових марок не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.

6. Вирішення спорів

6.1. До моменту звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем та Нами, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
6.2. У разі недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. До цих Правил користування Платформою та до відносин між Користувачем і Платформою застосовується чинне законодавство України.

7. Модифікації Платформи або Послуг

7.1. Компанія залишає за собою право в будь-який час і час від часу змінювати або припиняти роботу, тимчасово або назавжди, Платформи з повідомленням або без нього. Таке повідомлення може бути надане в будь-який час шляхом розміщення змін на Платформі згідно з цими Правилами користування Платформою.
7.2. Компанія не несе відповідальності перед Вами або перед будь-якою третьою стороною за будь-які модифікації, призупинення або припинення роботи Платформи.

8. Політика конфіденційності

8.1. Для того, щоб Наш Менеджер мав змогу зв'язатися з Вами задля подальшого надання Компанією Послуг, Ми обробляємо Ваші персональні дані. Із тим, як Компанія обробляє Ваші персональні дані Ви можете ознайомитись у Нашій Політиці Збору та Обробки даних. Що стосується обробки персональних даних у разі будь-якого конфлікту, Політика Збору та Обробки даних має перевагу над цими Правилами користування Платформою.

9. Форс мажор

9.1. Ми не несемо відповідальність за затримки, призупинення або переривання надання Послуг, які прямо чи опосередковано спричинені будь-якою причиною або станом, що знаходяться поза Нашим розумним контролем, включаючи будь-які затримки чи збої внаслідок будь-яких дій цивільних або військових органів, громадських заворушень, війни, страйків або інших трудових спорів, через пожежі, переривання телекомунікаційних або Інтернет-послуг чи послуг мережевих провайдерів, несправність обладнання та/або програмного забезпечення, інші катастрофи або будь-яке інше явище, яке знаходиться поза Нашим розумним контролем, і не вплине на дійсність та придатність до виконання будь-яких інших положень.

10. Зв'яжіться з Нами

Якщо у Вас є якісь зауваження, сумніви чи запитання щодо цих Правил користування Платформою, будь ласка, зв'яжіться з Нами за адресою Україна, 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ольгіївська, буд. 37 або електронною поштою info@amillidius.com.